Các đời trụ trì chùa Hòe Nhai

Chốn Tổ Hồng Phúc – Thiền Phái Tào Động.

Kính xét: Xưa khen bất hủ, tất quí ở việc lập “ĐỨC”, lập “NGÔN “. Nay được lưu danh, há chỉ dựa vào chỗ được thờ cúng? Huống chi: chống đỡ nhà lớn sắp sụp là rường cột ngất cao của đạo cả, vãn hồi sóng dữ đang xô là cột trụ vững chắc đứng giữa dòng. Công Đức không còn phải bàn cãi, ghi nhớ sao có thể lãng quên?

Kính nghĩ: Chùa Hồng Phúc tại Hà Thành là một ngôi chùa cổ lừng danh. Lịch đại sư tổ trụ trì tiếp trí ngọn đèn tuệ giác.

Lịch đại sư tổ trụ trì Hồng Phúc Tự (chùa Hòe Nhai)

 1. Nam Mô Linh Quang Tháp: Lê triều sắc tặng Hoà Thượng Thuỷ Nguyệt, pháp Huý Thông Giác Đạo Nam Thiền Sư tặng phong Độ Sinh Đại Thừa nhục thân Bồ Tát. Ngày kỵ: mùng 6/3
 2. Nam Mô Diệu Quang Tháp: Lê triều sắc tặng Hoà Thượng Chân Dung, pháp Huý Tông Diễn biệt phong Tuệ Dung Hoà Thượng, Đại Tuệ Thiền Sư – Bảo Thiền phụ Quốc, tặng phong Đại Thừa hoá thân Bồ Tát. Ngày kỵ:16/7
 3. Nam Mô Viên Minh Tháp: Lê triều sắc tặng Tăng Thống Tĩnh Giác Hoà Thượng, pháp huý Từ Sơn Hành Nhất Thiền Sư , tặng phong Phổ Tế Hoá Sinh Bồ Tát. Ngày kỵ:14/11
 4. Nam Mô Linh nham Tháp: Lê triều sắc tặng Bản Lai Hoà Thượng Thiện Thuận Sa Môn, Pháp huý Tính Chúc Đạo Chu Thiền sư, tặng phong phổ hoá độ sinh Đại Bồ Tát. Ngày Kỵ 25/5
 5. Nam Mô Thường Chiếu Tháp, Lê triều sắc tặng Viên Thông Tăng Thống Lại Nguyên Hoà Thượng, Pháp Huý Hải Điện Mật Đa Ngày kỵ: 23/1
  • Nam Mô Thiệu Long Tháp: Lê triều sắc tặng Tăng chính Tướng sĩ lang, Tăng Lục ti Tăng chính, hạ tuyển, Tự Tại Hoà Thượng – pháp Huý Hải Tại Trí Thiếp Thiền Sư , lợi sinh Bồ Tát. Ngày Kỵ :7/6
  • Nam Mô Diên Quang Tháp, Sa Môn Nhu Nhã pháp huý Hải Hoằng Tịnh Đức Thiền Sư. Ngày kỵ :12/10
 6. – Nam Mô Tịnh Quang Tháp: Lê triều sắc phong Tăng Thống Đạo Nguyên Hoà Thượng Thanh Lãng Sa Môn, pháp Huý Khoan Dực phổ chiếu Thiền Sư, Viên Minh Bồ Tát. Ngày kỵ:18/2
  • Nam Mô Hương lâm Tháp, Sa Môn Thanh Từ pháp huý Khoan Nhân Phổ Tế Thiền Sư. Ngày Kỵ :8/1
  • Nam Mô Phương Viên Tháp, Ma Ha Tăng Chính Thiện Căn Sa Môn, pháp huý Khoan Giáo Nhu Hoà Thiền Sư. Ngày Kỵ 8/4
  • Nam Mô Từ Quang Tháp, Sa Môn Thanh Quang pháp huý Khoan Thông Chính Trí Thiền sư Ngày kỵ :20/9
 7. Nam Mô Tịnh Diệu Tháp, ân tứ giới đao độ điệp, Tăng Cương Thanh Đàm Sa Môn pháp huý Giác Đạo Tuân Minh Chính Hoằng Quang Thiền Sư Ngày kỵ :24/1
  • Nam Mô Tịch Quang Tháp, Sa Môn Thanh Nguyên, pháp huý Giác Bản Minh Nam Thiền Sư Ngày kỵ:23/9
  • Nam Mô Viên Thông Tháp Sa Môn Lục Hoà pháp Huý Giác Lâm Minh Liễu Thiền Sư. Ngày kỵ :10/10 8.
 8. Nam Mô Hoằng Ẩn Tháp, Sa Môn Thanh Như Chiếu, pháp huý Đạo Sinh Quang Lịch Minh Đạt Thiền Sư Ngày kỵ :13/11
 9. Nam Mô Quỳnh Chân Tháp, Sa Môn Hồng Phúc, pháp huý Quang Lư Đường Đường Hiệu Như Như Thiền Sư Ngày kỵ :20/7
 10. Nam Mô Phúc Thành Tháp, Hoà Thái Sa Môn pháp huý Chính Bỉnh Thích Bình Bình Vô Tướng Thiền Sư Ngày kỵ :8/12
 11. Nam Mô Phúc Long Tháp, pháp huý Tâm Nghĩa Thích Nhân Từ Thiền Sư. Ngày kỵ :11/9
  • Kế Đăng -Tâm Viên Thiền Sư ( hiện chưa tìm thấy tháp)
  • Nam Mô Bảo Quang Tháp Tâm Huy Hoà Thượng.
 12. Nam Mô Kim Liên Tháp pháp Huý Thanh Thiệu – Thích Đức Nhuận Hoà Thượng(1897-1993). Đệ Nhất pháp chủ GHPGVN. Ngày kỵ: 11/11
 13. Sa Môn Thích Thanh Khánh.
 14. Trụ trì hiện tại: Thượng tọa Thích Tâm Hoan

Chốn Tổ Hồng Phúc là một trong những chốn Tổ lớn nhất Hà Nội dòng thiền Tào Động. Từ nơi đây phát triển mạnh ra khắp các mạch phái chia ra các nhánh như Hoằng Ân – Quảng Bá phát triển ra Kim Liên Đồng Đắc….

Quanh Hà Nội có các ngôi chùa xưa và nay thuộc về Chốn Tổ như: Chùa Quảng Bá, chùa Ngũ Xã, chùa Cửa Bắc, chùa Cót, chùa Bụt Mọc, chùa Phổ Giác, chùa Mễ Trì Thượng, chùa Xiển Pháp, chùa Cát Linh, chùa Phù Ninh, chùa Tảo Sách, chùa Trấn Quốc, chùa Hàm long, chùa Vĩnh Thịnh, chùa Đông Tân, chùa Nam Dư, chùa Cầu Đông, chùa Châu Long, chùa So, chùa Sơn Đồng…

Thông tin được lưu văn bia Danh Thùy bất hủ (bên phải hiên chùa Hòe Nhai) – Thiền Sư Dương Tâm Viên soạn năm nhâm Thân 1932.